Art,  Art Exhibition,  Art in Europe

Rodin at the Met: A Kéz Hatalmát

Dátum: 2017. Szeptember 16. — 2018. Január 15.

MúzeumThe Met Fifth Avenue, USA

AUGUSTE RODIN

Önarckép

APárizsi Szalon éves kiállításán 1898-ban, Auguste Rodin bemutatja két nagyméretű szobrát, A csók és a Balzac című alkotásokat. Rodin 58 évesen sikerei csúcsán áll. Ezek a művek arról tanúskodtak, hogy a művész a közelmúlt szakmai és magánéleti megpróbáltatásai után (nagy szerelme, Camille Claudel röviddel ezelőtt vetett véget kapcsolatuknak) töretlenül mer tovább álmodni. A csók ölelkező párja eredetileg a Musée des Arts Décoratifsnak a francia kormány által megrendelt monumentális kapuja – a Pokol kapuja néven vált ismertté – egy darabja volt.

Pokol kapuja, (1880–1890/95). Bronz. Rodin Múzeum , Párizs

1898-ra azonban már világossá vált, hogy a múzeum tervéből nem lesz semmi, jóllehet Rodin már több mint 20 éve dolgozott művén. A Párizsi Szalon kiállításának kedvéért a szobrász elhatározza, hogy kivesz egyes darabokat a kompozícióból, és azokat tömör márványból formázza meg. A monumentális Balzac-szobor sorsa hasonlóképpen viszontagságos. 1891-ben egy irodalmi társaság felkéri Rodint, hogy alkosson szobrot a nagy író tiszteletére. Hét év munkája után Rodin úgy dönt, hogy a majdnem kész művet a Szalon kedvéért kiállítja. Amikor a megbízók meglátják a szobor gipszbe öntött másolatát, azonnal szerződést bontanak a szobrásszal.

A Szalonon kiállított mindkét mű erőteljes szexuális energiát sugároz. Stílusuk ugyanakkor nagyban különbözik – egyik a szerelmi egyesülés, az érzékiség, míg a másik a fensőbbséges, győztes férfiúi erő ábrázolása, amely nagyban foglalkoztatja ekkoriban Rodin fantáziáját. A két szobor közti különbség szembeötlő. Ahogy a mai szemlélő számára elképesztőnek tűnik, hogy ez a két kolosszális alkotás egyetlen ember keze munkája, a korabeli párizsi közönség is megrökönyödve állt a két mű előtt. A csók fehér, fényes márványból finoman kifaragott alkotás, az óriási méretű szerelmesek Rodin idealizált ábrázolásában már-már isteni fényben tündökölnek.  A Balzac ezzel szemben kidolgozatlannak tűnő, sietősen gipszbe öntött, rendkívül visszataszító emberalak (a későbbiek során bronzból és márványból is készített változatokat a témára).

Monumentális Balzac-szobor, 1897. Musée Rodin , Paris

A darabos profilok, az érdes felszín, a szobrásznak az anatómiai részletek iránti teljes megvetése láttán a néző szinte önkéntelenül visszahőköl. A csókban összefonódó párt Rodin a gyengédségtől átitatott csábítás játékának pózában örökíti meg. A két alakot Dante szerelmesei, Paolo és Francesca – az incestus miatt örök kárhozatra ítélt szeretők – ihlették. Itt még semmi nem látszik költőien kegyetlen sorsukból, bár Rodin a Pokol kapujá hoz szánt későbbi változatain jóval sötétebben ábrázolja őket. A csókjelenetben a szerelmét szenvedélyesen ölelő nő játssza a kezdeményező szerepet.

Francesca jobb combját a férfi combjaira helyezi, miközben párja bal karjával félénken épphogy megérinti. (A jelenet mintha csak szöges ellentéte volna Rodin saját szerelmi habitusának, a szobrász ugyanis inkább a balzaci férfierő megtestesítője, aki domináns, már-már elnyomó félként viselkedik szerelmi történeteiben…) A Balzac-szobor esetében nem bontakozik ki semmilyen narratív sík: a hatalmas energiákat sugárzó, grimasztól eltorzult óriási arcforma finoman balra tekint. Rodin a szoborban inkább az íróban meglévő hatalmas kreatív erőket akarta megmintázni, semmint Balzac fizikai valójának hűséges mását. Ahogy maga megfogalmazza, szobra „emlékmű, nem pedig egy kőbe vésett ember”.

Ennek ellenére a két műnek vannak közös pontjai; ha más nem, hát az, hogy egyformán botrányt és heves vitákat robbantottak ki. 1893-ban például A csók egy korábbi változatát visszavonták egy chicagói képzőművészeti kiállításról. A puritán közönség szemében a pár szenvedélyes ölelése a szexuális előjáték túlságosan direkt és merész ábrázolását jelentette.

A Csók (1888–1889). Márvány. Rodin Múzeum , Párizs

Később a Londoni Tate Gallery szintén visszautasítja a Balzac-szobor egyik változatának megvásárlását; a döntést a kuratóriumi bizottság olyan megjegyzésekkel kíséri, amelyek szerint a monolitszobor „formátlan tömeg, megnevezhetetlen borzalom, kolosszális magzat”. De akad olyan kritikus is, aki egyszerűen „zsákvászonba bugyolált varangyos békának” titulálja a szobrot. A regényíró Émile Zola ugyanakkor számos más kiemelkedő személyiséggel együtt védelmébe veszi Rodint. Beadványt intéznek Párizs városvezetéséhez, hogy a város vásárolja meg a szobrot, de nem érnek el eredményt. A szobor körüli vita épp egybeesett a Dreyfus-ügy politikai viharaival, amelyek mélységesen megosztották Franciaországot, s mivel épp a Dreyfus-párti értelmiség támogatta Rodint, a két ügy a sajtóban szorosan összekapcsolódott.

De valójában miért is oly sokkoló ez a szobor? A valódi okról sokan jobban szeretnek szemérmesen hallgatni. A szobor egyik bronzból formázott előkészítő tanulmányán Rodin erekció közben péniszét markolászva ábrázolja az írót. A végleges szobron felöltözve láthatjuk Balzacot, híres otthoni köntösében, de az elkészült emlékmű is explicit módon fallikus karakterű, vibráló szexuális energiákkal telített. Rodin így formázza meg a páratlanul termékeny írót, aki napi tizenhat órát dolgozott, miközben óriási mennyiségű kávét fogyasztott el és szinte szünet nélkül dohányzott. A házi köntös redői alatt jól kivehetőek maradnak az erektív formák, amelyek ezt a határtalan kreatív energiát hivatottak jelezni…

Ahhoz, hogy jobb betekintést nyerj Rodin életébe és munkájába, folytasd ezt az izgalmas kalandot, ha rákattintasz: RodinThe Met Fifth Avenue , Amazon UK , Amazon US , iTunes , Google , Amazon AustraliaAmazon Canada , Barnes&NobleBaker and Taylor , Amazon Italy , Amazon Japan , Amazon China , Amazon India , Amazon Mexico , Amazon Spain , Amazon France , Kobo , Scribd , Overdrive , Douban , Dangdang

Parkstone International is an international publishing house specializing in art books. Our books are published in 23 languages and distributed worldwide. In addition to printed material, Parkstone has started distributing its titles in digital format through e-book platforms all over the world as well as through applications for iOS and Android. Our titles include a large range of subjects such as: Religion in Art, Architecture, Asian Art, Fine Arts, Erotic Art, Famous Artists, Fashion, Photography, Art Movements, Art for Children.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: